Studij Informacijske tehnologije
Nastavnici Sveučilišta u Zadru koji sudjeluju u izvođenju studijskog programa

 

Nastavnik/ica Zvanje e-mail
dr. sc. Ljiljana Zekanović- Korona Izvanredni profesor ljkorona@unizd.hr
dr. sc. Božena Krce Miočić Izvanredni profesor krceb@unizd.hr
dr. sc. Dino Županović Izvanredni profesor dino.zupanovic@unizd.hr
dr. sc. Leonardo Marušić Izvanredni profesor lmarusic@unizd.hr
dr. sc. Franjo Pehar Docent fpehar@unizd.hr
dr. sc. Ivica Glavan Docent iglavan@unizd.hr
dr.sc. Vesna Kalajžić Docent vesna@unizd.hr
dr. sc. Mirko Duić Docent miduic@unizd.hr
dr. sc. Krešimir Zauder Docent kzauder@unizd.hr
dr. sc. Donata Vidaković Samaržija Docent dovidak@unizd.hr
dr.sc. Antonio Oštarić Docent aostaric@unizd.hr
dr. sc. Ante Panjkota Docent apanjkot@unizd.hr
dr. sc. Gabrijela Vidić Poslijedoktorand gvidic@unizd.hr
dr.sc. Mate Juric docent mjuric@unizd.hr
dr.sc. Neven Pintarić Poslijedoktorand neven@unizd.hr
dr. sc. Jurica Grzunov Poslijedoktorand jgrzunov@unizd.hr
Niko Vrdoljak mag. ing. el. Asistent nvrdoljak@unizd.hr
Stjepan Buljat mag. ing. comp. Asistent sbuljat@unizd.hr
Nikolina Peša Pavlović Asistent npavlović@unizd.hr

 

Nastavnici - vanjski suradnici koji sudjeluju u izvođenju studijskog programa


 

Nastavnik Zvanje e-mail
dr. sc. Tomislav Jakopec Docent tjakopec@ffos.hr
dr. sc. Frane Urem Profesor visoke škole frane.urem@vus.hr
dr. sc. Bernard Miočić Poslijedoktorand bernard32@gmail.com
mr. sc. Goran Sirovatka Viši predavač goran.sirovatka@tvz.hr
mr. sc. Marinko Žagar Viši predavač marinko.zagar@tvz.hr
mr. sc. Darko Jureković Predavač darko.jurekovic@hotmail.com
Marko Buterin mag. ing. inf. et comm. techn. Naslovni asistent marko.bute@gmail.com