Studij Informacijske tehnologije

Aktualnosti i događanja

Dodatni upisni rok u prvu godinu izvanrednog studija

Dodatni upisni rok u prvu godinu izvanrednog studija

Odobren je dodatni upisni rok za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog  preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije u ak. god. 2021./2022. putem razredbenog postupka za popunu dva slobodna mjesta koja su ostala nepopunjena nakon jesenskog upisnog roka. Prijave za razredbeni postupak primaju se online od srijede (29.09.2021.) do petka (01.10.2021. do 15h). Potrebno je pripremiti sljedeće dokumente:

  1. domovnicu
  2. rodni list
  3. svjedodžbu o završnom ispitu ili o položenoj državnoj maturi (državna matura se odnosi samo na izvanredne studije)
  4. svjedodžbu 1. razreda srednje škole
  5. svjedodžbu 2. razreda srednje škole
  6. svjedodžbu 3. razreda srednje škole
  7. svjedodžbu 4. razreda srednje škole

Molimo Vas da prije pristupanja online obrascu pripremite skenirane primjerke dokumenata koje je potrebno učitati (uploadati). Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „hrvoje_horvat_domovnica“ za domovnicu.

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store. Nakon ispunjavanja online obrasca vašu će prijavu pregledati djelatnici Referade/tajništva i povratno vam se javiti s daljnjim uputama. Sva komunikacija odvijat će se putem e-maila stoga vas molimo da u prijavi navedete valjanu gmail adresu.

Prijavljivati se možete od 0-24h (29.09.2021. i 30.09.2021.) te 01.10.2021. do 15.00h. 


Online obrascu za prijavu možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

prijava-razredbeni_postupak@SIT


Razredbeni ispit će se održati u ponedjeljak, 04.10.2021. u 10.00h u predavaonici 41B u zgradi Novog kampusa, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i.


Preporučena literatura za pripremu razredbenog ispita:

  1. Hrvatski jezik → Ružica Filipović, Hrvatski jezik za državnu maturu, Element, 2018.
  2. Matematika → Branimir  Dakić i Neven Elezović , Matematika u 24 lekcije (priručnik za pripremu državne mature - programi A i B), Element, 2016.
  3. Engleski jezik → Petar Blajić i Viktorija Rupčić, Engleski jezik za državnu maturu (priručnik za pripremu državne mature - osnovna razina - program B), Element, 2018.

NAPOMENA: očekuje se nivo znanja koji odgovara razini B (osnovna razina)