Studij Informacijske tehnologije

Aktualnosti i događanja

Obavijest za studente o upisu u ljetni semestar 2023.-2024.

Upis u ljetni semestar akad. god. 2023./2024. započinje 12. veljače 2024., a završava 1. ožujka 2024. god.

OBAVIJEST O UPISU U LJETNI SEMESTAR I UPISU

OBVEZNIH I IZBORNIH KOLEGIJA PUTEM STUDOMATA

- od 12. veljače do 22. veljače 2024.

 

Upis u ljetni semestar akad. god. 2023./2024. započinje 12. veljače 2024., a završava 1. ožujka 2024. god. i obavljat će se online kako slijedi:

 1. upis obveznih i izbornih kolegija  putem Studomata

od 12. do 22. veljače 2024. - kolegiji se upisuju u skladu s redovima predavanja matičnog studija

 1. Nakon upisa kolegija na Studomatu potrebno je javiti se u tajništvo Odjela putem e-maila od 12. veljače 2024. do 1. ožujka 2024., ali samo oni studenti koji plaćaju školarinu za ljetni semestar i ako nisu prethodno poslali potvrdu o uplati školarine. Uplatnicu su dobili na početku akademske godine (osim apsolvenata). Mogu se javiti na e-mail kako slijedi: mjurlina1@unizd.hr

 

Molimo studente da u e-mailu navedu svoj JMBAG (10-znamenkasti broj na iksici koji najčešće počinje sa 0269…).

Svi studenti koji su uplatili upisninu 200,00 kn na početku akad. god. (studij bez školarine) ne trebaju se javljati u tajništvo Odjela, već samo upisuju kolegije putem Studomata.

NAKON 1. OŽUJKA 2024. BIT ĆE POTREBNO NAPISATI ZAMOLBU ZA NAKNADNI UPIS U LJETNI SEMESTAR KOJA SE NAPLAĆUJE 39,82 EURA, A PREMA ODLUCI https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/troskovi_i_naknade/Odluka_o_visini_troskova_i_naknada.pdf?ver=4sXZKluZHW-zOseMJkxm2Q%3d%3d Zamolbu ne pišu studenti koji će braniti diplomski/završni rad ili ispit do 31. ožujka 2024. Oni se mogu upisati bez zamolbe najkasnije do 12. travnja 2024. (ako nisu obranili oba diplomska/završna rada ili ispita).

Apsolventura se ne upisuje putem Studomata, već se studenti javljaju na gore navedeni e-mail (prema razini studija koju upisuju). Upisuju se prema odluci Senata za apsolvente: https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/upisi_2023_24/odluke/9.%20Odluka-apsolventski%20staz.pdf?ver=wNMC3HY2huhnq7GBL-s0oQ%3d%3d prema kojoj mogu obraniti završni rad/ispit ili diplomski rad do 31. ožujka 2024.

Studenti koji idu na Erasmus u ljetnom semestru ne upisuju se putem Studomata, već se javljaju za upis u tajništvo Odjela nakon što se vrate i dobiju Odluku o priznavanju studijskog razdoblja na mobilnosti.

Studenti koji upisuju predmete iz parcijale podnose obrazac za parcijalu u odjelnom tajništvu.

 

Svi studenti kojima Studomat ne dozvoljava upis trebaju se javiti u tajništvo Odjela.

 

SVAKI EVENTUALNI POGREŠAN UPIS KOLEGIJA PUTEM STUDOMATA BIT ĆE PONIŠTEN.

SVI STUDENTI KOJIMA JE ISTEKLO DVOSTRUKO TRAJANJE STUDIJA TREBAJU ZAVRŠITI STUDIJ NAJKASNIJE DO 30.09.2024. (6,7, 8 ili više godina na prijediplomskom studiju te 4, 5, 6 ili više godina na diplomskom studiju).

Redovitim studentima-apsolventima koji će završiti studij do 31. ožujka 2024. studentska prava traju do 29. veljače 2024. te u roku od mjesec dana, odnosno do 29. ožujka 2024. trebaju regulirati zdravstveno osiguranje i predati potvrdu o studentskom statusu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kako bi se osigurali po drugoj osnovi.

Za upis predmeta iz Centra za strane jezike sve dodatne informacije možete pronaći na poveznici https://csj.unizd.hr/

Molimo da se za sve poteškoće sa Studomatom javite na e-mail: mjurlina1@unizd.hr ili da dođete u Tajništvo Odjela.

Upute o postupku upisa kolegija putem Studomata

 • Prije upisa kolegija na Studomatu obvezno provjerite redove predavanja svog upisanog studija (na mrežnoj stranici matičnog odjela ili ovdje: https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/269/nastavniprogram i raspored sati: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/akademski-kalendar/raspored-sati te se na matičnom odjelu raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih kolegija. Za upis putem Studomata najbolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o onome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi, osim željenih kolegija trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom na to da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama.
 • Prijavljujete se na Studomat koristeći elektronički identitet AAI@EduHr.
 • Ako u ISVU sustavu nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ih upišete.
 • Odabirete obvezne i izborne kolegije.
 • Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenim na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na gore navedenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici matičnog odjela.
 • Nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

Važne napomene:

 

 • Nakon odabira i potvrde upisa izbornih kolegija na Studomatu, iste više ne možete mijenjati putem Studomata.
 • Za promjenu već odabranih i upisanih izbornih kolegija javite se  u tajništvo Odjela. Izborne kolegije možete promijeniti samo ako za kolegij nije popunjena upisna kvota i to u razdoblju dok traju upisi.
 • Za upis kolegija iz nastavničkih kompetencija iz diferenciranog kurikuluma potrebno je vidjeti koji se kolegiji nude prijediplomskoj odnosno diplomskoj razini, a što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/diferencirani-kurikulum
 • Kolegije iz nastavničkih kompetencija iz jezgrovnog kurikulumastudenti 1. godine dvopredmetnih diplomskih studija obaju nastavničkih smjerova upisuju prema A1 odnosno A2 studiju (na A1 studij upisuje se predmet Teorije odgoja i obrazovanja u praksi, a na A2 studij Umijeće nastavnika i Psihologija obrazovanja II): https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/uredi-za-studije/ured-za-prijediplomske-i-diplomske-studije/jezgrovni-kurikulum
 • Izborni kolegij se neće izvoditi ako ima manje od 10 upisanih studenata. Studenti koji su upisali izborni kolegij koji se ni nakon prvog tjedna ne izvodi trebaju u tajništvu Odjela odabrati drugi izborni kolegij u okviru zadane upisne kvote.