Studij Informacijske tehnologije

Aktualnosti i događanja

Prijem studenata I. godine i početak nastave

Prijem studenata I. godine i početak nastave

Prijem studenata I. godine preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije održat će se u ponedjeljak, 04.10.2021. u P39. prema sljedećem rasporedu:

Preddiplomski stručni studij Termin Predavaonica Lokacija
Redovni 10.00h 39 (u prizemlju) Novi kampus - Ulica dr. F. Tuđmana 24i
Izvanredni 11.00h 39 (u prizemlju) Novi kampus - Ulica dr. F. Tuđmana 24i

 


Nastava za sve godine studija započinje u utorak, 05. listopada prema objavljenom raspooredu.

Raspored za zimske semestre u ak. god. 2021. / 2022. je moguće vidjeti putem sljedeće poveznice  → raspored_zimski_20-21