Studij Informacijske tehnologije

Upisi u prvu godinu studija

UPISI U PRVU GODINU STUDIJA U AK. GOD. 2024./2025.


 


Preporučena literatura za pripremu razredbenog ispita:

  1. Hrvatski jezik → Ružica Filipović, Hrvatski jezik za državnu maturu, Element, 2018.
  2. Matematika → Branimir  Dakić i Neven Elezović , Matematika u 24 lekcije (priručnik za pripremu državne mature - programi A i B), Element, 2016.
  3. Engleski jezik → Petar Blajić i Viktorija Rupčić, Engleski jezik za državnu maturu (priručnik za pripremu državne mature - osnovna razina - program B), Element, 2018.

NAPOMENA: očekuje se nivo znanja koji odgovara razini B (osnovna razina)